card
МОБАЙЛ КРЕДИТ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ
50.0 МЯН-1.0 САЯ ТӨГРӨГ


ХУГАЦАА
1-24 САР


ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ
5.0%


АВТОМАШИН ЛИЗИНГ
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ
МУЗА
БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

 

Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

MostMoney үйлчилгээгээр дамжуулан хаанаас ч, барьцаагүй, шимтгэлгүй, хурдан шуурхай авах боломжтой зээл.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

50.0 мян -1.0 сая төгрөг

5.0%

1-24 сар

-

Барьцаагүй


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын нотлох баримт
  • Орлого нотлох баримт
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг байх