card
МУЗА

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ
1.0-10.0 САЯ ТӨГРӨГ


ХУГАЦАА
1-12 САР


ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ
3.9%-4.9%


АВТОМАШИН ЛИЗИНГ
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ
МОБАЙЛ КРЕДИТ
БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

 

Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Машинаа унаад зээл авах боломжой зээл.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

1.0 сая-10.0 сая төгрөг

3.9%-4.9%

3-24 сар

-

Автомашин


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын нотлох баримт
  • Орлого нотлох баримт
  • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг байх