Хайлт
(+976) 7500-6666
info@netcapital.mn

09:00-18:00

даваа - баасан
Салбар
Хөрөнгө оруулалт
Нэт бонд

HowToCreate Series | Menu | Accordion

Бонд гэж тодорхой хугацаанд тогтмол өгөөж олох боломжтой үнэт цаас юм.

Үнэт цаас гаргагчаас тогтоосон хугацаа дуусмагц үндсэн төлбөр болон хүүг мөнгөн хэлбэрээр, эсвэл тодорхой эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн хэлбэрээр тухайн үнэт цаас эзэмшигчид эргүүлэн төлөх үүргийг гэрчилсэн мөн түүнтэй адилтгах бусад үнэт цаасыг өрийн хэрэгсэл буюу бонд гэнэ.

Өөрөөр хэлбэл Та бонд авсан гэдэг нь тухайн компанид тодорхой хугацаатай мөн тогтсон хүүтэй мөнгө зээлж байна гэсэн үг.

Хэрвээ Таны авсан бондын хугацаа дуусахад Та үндсэн мөнгөө хүүгийн хамт авна, аль эсвэл ашгаа хувьцаа, эд хөрөнгө хэлбэрээр авч бас болдог.

Сүүлийн үед компаниуд IPO буюу хувьцаагаа нийтэд нээлттэй арилжиж байгаа бөгөөд хувьцаа болон бондын хөрөнгө оруулалт нь ямар ялгаатай талаар товчхон дурдвал:

Үзүүлэлт

Хувьцаа Бонд
Ангилал Энгийн хувьцаа Давуу эрхтэй хувьцаа Барьцаатай Барьцаагүй
Статус Өмчлөгч Зээлдүүлэгч
Хугацаа Хугацаагүй Дуусах хугацаатай
Мөнгөн урсгал Хувьсах ногдол ашиг Тогтмол ногдол ашиг Хүү(Купон)
Саналын эрх Эрхтэй Эрхгүй Эрхгүй
Хөрөнгө хуваарилах дараалал (4) (3) (1) (2)
Нөхцөл Эргэн дуудагдах Хөрвөх Олон төрлийн нөхцөлтэй

 

Баянгол салбарын захирал Б.Нарангэрэл

Утас: 99103716

Баянзүрх салбарын захирал М.Одбаатар

Утас: 99103761

Чингэлтэй салбарын захирал Б.Буянжаргал

Утас: 99103752

Сүхбаатар салбарын захирал Э.Нандин-эрдэнэ

Утас: 99109328

Сонгинохайрхан салбарын захирал Ж.Гунгаа

Утас: 99103714

Эрдэнэт салбарын захирал Э.Пүрэвжаргал

Утас: 99107243

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг авахыг хүсвэл дээрхи дугааруудаар холбогдоорой.

Итгэлцэлийн үйлчилгээг авахыг хүсвэл та өөрт аль ойр салбарт очиж үйлчлүүлнэ үү.