Хайлт
(+976) 7500-6666
info@netcapital.mn

09:00-18:00

даваа - баасан
Салбар
Зээл
Бизнесийн зээл


HowToCreate Series | Menu | Accordion

“Итгэлцлийн үйлчилгээ" гэж харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг өгөөж хүртээх зорилгоор харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр мөнгөн хөрөнгийг хадгалах үйл ажиллагааг хэлнэ. Энгийн үгээр таны мөнгийг гэрээний үндсэн дээр бид тохирсон хугацааны дараа тодорхой өгөөжтэйгээр буцаан олгох үйлчилгээ юм.

Итгэлцлийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөлтэй 29 ББСБ-ын 21 нь 45.6 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлсэн нь салбарын нийт пассивын 4.0 хувьтай тэнцэж байна. 10 ББСБ 1 тэрбум төгрөг хүртэлх дүнгээр 3.6 тэрбум төгрөгийн, 11 ББСБ 1 тэрбум төгрөгөөс дээш дүнгээр 42.0 тэрбум төгрөгийн итгэлцэл татан төвлөрүүлсэн байна.

Нэткапитал Санхүүгийн Корпораци нь 2011.11.23-ны өдрийн СЗХ-ны №318 тоот шийдвэрийн дагуу Итгэлцлийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийг авсан болно.

(Салбарын захирлуудын утсыг Салбартай нь оруулах) утсаар мэдээлэл авах эсвэл өөрт аль ойр салбарт очиж үйлчлүүлнэ үү.

ДАВУУ ТАЛ:

 • Хурдан шуурхай үйлчилгээ
 • Бодит үнэлгээ
 • Эрхэлж буй бизнесээ өргөжүүлэх боломж
 • Эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх
 • Нэмэлт зээлийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх
 • Зээлийн сайн түүхтэй болох
 • Та өөрт ойр салбараар үйлчилүүлэх боломжтой

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН НӨХЦӨЛ: 

Бизнесийн зээл
Зээлийн хэмжээ 500,000.00 - 100,000,000.00
Зээлийн хугацаа 1 сар - 36 сар    
Зээлийн хүү 3,5% - 4,9%      

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

 • Зээлийн мэдээлэлийн түүх хэвийн байх
 • Хаяг баттай байх
 • Тогтмол орлогын эх үүсвэртэй байх
 • Шаардлагатай тохиолдолд хамтран зээлдэгч нэмж оруулах

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Цахим иргэний үнэмлэх
 • Орлого нотлох баримт
 • Хаяг нотлох баримт
 • Бизнес эрхлэгч бол бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Зээлийн хүсэлт илгээх