card

 

САНАМЖ:

1. Доорх хүснэгтийг крилл үсгээр үнэн зөв бөглөнө үү. Алдаатай бөглөсөн тохиолдолд хүсэлт хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу.

2. Зээлийн үндсэн төлбөрийг хойшлуулахын тулд зээлийн хүүг төлөх бөгөөд, нэмэгдүүлсэн хүүний төлбөрийг чөлөөлөхөөр боллоо. Мөн нөхцөл өөрчлөхтэй холбоотой шимтгэл хураамж авахгүйгээр 7 сар хүртэлх хугацаагаар сунгах боломжтой.

3. Зээлийн гэрээний хугацааг сунгах, эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулахдаа тухайн гэрээг 2020/12/01-ний өдрөөс эхлэн зээл авсан салбартаа өөрийн биеэр ирж сунгах гэрээнд гарын үсэг зурж гэрээ байгуулна. 

4. Мобайл кредит зээлийн үйлчилгээ хугацаа сунгах боломжгүйг анхаарна уу.

5. Зээлийн үндсэн төлөлт хойшлуулахтай хамааралтай энэхүү нөхцөлийг зөвшөөрсөн тохиолдолд хүсэлтийг илгээнэ үү. 

Энэхүү хүсэлтийг бөглөснөөр гэрээ сунгагдсанд тооцохгүй бөгөөд зөвхөн таны сунгалт хийлгэх хүсэлтийг бүртгэж байгаа юм шүү.

ҮНДСЭН ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨЛТ ХОЙШЛУУЛАХ ХҮСЭЛТ