card

 

САНАМЖ:

1. Доорх хүснэгтийг крилл үсгээр үнэн зөв бөглөнө үү. Алдаатай бөглөсөн тохиолдолд хүсэлт хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу.

2. Зээлийн үндсэн төлөлтийг хойшлуулж хугацаа сунгахын тулд зээлийн хүү, нэмэгдүүлсэн хүүний төлбөрийг заавал төлж үндсэн зээлийн үлдэгдэл дээр хугацааг 1-2 сараар сунгах боломжтойг анхаарна уу.

3. Зээлийн гэрээний хугацааг сунгах, эргэн төлөх хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай гэрээг 30 хоногийн дотор өөрийн биеэр салбар дээр  ирж байгуулах.

4. Мобайл кредит зээлийн үйлчилгээ хугацаа сунгах боломжгүйг анхаарна уу.

5. Зээлийн үндсэн төлөлт хойшлуулахтай хамааралтай энэхүү нөхцөлийг зөвшөөрсөн тохиолдолд хүсэлтийг илгээнэ үү. 

ҮНДСЭН ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨЛТ ХОЙШЛУУЛАХ ХҮСЭЛТ