card
Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Автомашин барьцаалсан орлого нотлохгүй бүх төрлийн хэрэглээний зээл.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

Барьцаа хөрөнгөөс хамаарч 

2.5%

24 сар

-

Автомашин

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй