card
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ
1.0-10.0 САЯ ТӨГРӨГ


ХУГАЦАА
1-24 САР


ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ
3.5%-3.9%


АВТОМАШИН ЛИЗИНГ
БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
МОБАЙЛ КРЕДИТ
МУЗА

 

Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Өрхийн хэрэглээ болон сургалтын төлбөр, эмчилгээ, үйлчилгээ, засварын зардалтай холбоотой үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино хугацаагаар олгогдох зээл.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

1.0 сая-10.0 сая төгрөг

3.5%-3.9%

1-24 сар

-

Орон сууц, оффисын барилга, талбай, хашаа байшин, автомашин, автозогсоол


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын нотлох баримт
  • Орлого нотлох баримт
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг байх