card

Нэткапитал санхүүгийн групп ISO 9001:2015 нэвтрүүлсэн анхны ББСБ боллоо.

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Нэткапитал Санхүүгийн Групп нь 2008 оны 09-р сарын 09-ний өдөр Монголын банк санхүүгийн салбарт зээл, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэйгээр үүсгэн байгуулагдсан. Монгол орон даяар 29 салбар нэгж, 370 гаруй ажиллах хүч, 100,000 гаруй харилцагч, үйлчлүүлэгчтэйгээр 14 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа санхүүгийн ууган компаниудын нэг юм.

КОМПАНИЙН ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Нэткапитал санхүүгийн групп нь дижитал эринд финтек хувьслаар манлайлан ажиллах эрхэм зорилгын хүрээнд чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS/ISO 9001:2016 олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Компанийн чанарын бодлого:

 • Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн, өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргаж, платформд суурилсан бизнес модельтойгоор, технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хүнээс шалтгаалах чанарын эрсдэлийг багасгаж тасралтгүй сайжруулснаар хэрэглэгчээ эрхэмлэн салбартаа манлайлна.
 • Бодлогын хүрээнд дараах зарчмыг баримталж ажиллана. Үүнд:
  • MNS/ISO9001:2015 стандарт болон үйлчилгээний стандартыг салбарууддаа нэвтрүүлж, хэрэглэгч, харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг өндөр байлган тогтмол сайжруулснаар үйлчилгээний чанараараа салбартаа манлайлна.
  • Хүнээс шалтгаалах чанарын эрсдэлийг бууруулахын тулд өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргалтыг автоматжуулна.
  • Дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлж компанийн бизнес процессыг сайжруулсан финтек компани байна.
  • Дотоод үйл ажиллагааны уялдаа холбоо ба бизнесийн процессыг тасралтгүй сайжруулан МУ-ын хууль тогтоомжид нийцсэн санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хурдан шуурхай хүргэнэ.
  • Группийн зохистой засаглал ба тогтолцоог бий болгож ажилтнуудынхаа хувийн болон мэргэжлийн өсөлт хөгжилтийг дэмжин ажиллана.
КОМПАНИЙН ЧАНАРЫН БОДЛОГО

ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ