БИДЭНД БИЕ БИЕНЭЭ ГЭХ ХҮН ЧАНАР, СЭТГЭЛ ХЭРЭГТЭЙ.

Дархан бэр Д. ОДГЭРЭЛ: МАРТ 8-аар анх удаа цэцэг авч байна...

БИДЭНД БИЕ БИЕНЭЭ ГЭХ ХҮН ЧАНАР, СЭТГЭЛ ХЭРЭГТЭЙ...

Залуучууд бид амьдарч буй нийгмээ шүүмжилж суух биш чадах, мэдэх зүйлээ бусадтайгаа хуваалцаж түүнээсээ аз жаргалыг мэдрэх хэрэгтэй гэж бодогдлоо.

Харанхуй бүрхэг нийгмийг гэрэлтүүлэх чийдэн нь БИД байх хэрэгтэй.