ОРОН НУТАГТ 12 САЛБАРАА ЗЭРЭГ НЭЭЛЭЭ!

2022 оны эхний улирлын стратегийн зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэн орон нутагт 12 салбар, Улаанбаатар хотод шинээр 3 салбар үүд хаалгаа нээлээ.

Ирэх улиралд үлдсэн аймгууддаа жишиг салбаруудаа нээж, Монгол улсын 21 аймагт НЭТКАПИТАЛ санхүүгийн групп үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөөд байна.