card

TАВИГДАХ ШААРДЛАГА

  • Сурч хөгжих хүсэл эрмэлзлэлтэй
  • Ёс зүйн болон зан харьцааны доголдолгүй
  • Эерэг хандлагатай
  • Биеэ зөв, боловсон авч явдаг
  • Голч дүн 3.0 голчоос дээш байх (Голч дүн өндөр байх нь дадлага хийх боломжийг нэмэгдүүлнэ)
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • ИДС-ийн сурлагын дүнгийн жагсаалт
  • Сургуулиас дадлага хийлгэх тухай албан хүсэлт
  • Сургуулиас олгосон дадлага хийх удирдамж
  • 1 % цээж зураг