card

Гүйцэтгэх удирдлага

Б.Хуншагай

Гүйцэтгэх захирал

З.Хайрый

Технологи хариуцсан захирал

С.Жавзандулам

Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч

Б.Даваахүү

Бизнес хөгжил хариуцсан ГЗО

Б.Нарангэрэл

Зээл, эрсдэл хариуцсан ГЗО