card

Гүйцэтгэх удирдлага

Б.Хуншагай

Гүйцэтгэх захирал

Б.Даваахүү

Бизнес хөгжил хариуцсан ГЗО

Б.Нарангэрэл

Зээл, эрсдэл хариуцсан ГЗО

Г.Батсуурь

Технологи хариуцсан захирал

И.Шинэбаяр

Дижитал бизнес хариуцсан гүйцэтгэх захирлын орлогч