Нэткапитал санхүүгийн Групп болон МСМ Групп

Хамтын ажиллагааны хүрээнд “МСМ автомотив” албан ёсны засварын төвөөс үйлдвэрийн баталгаа бүхий оригинал сэлбэг, засварын үйлчилгээг санхүүгийн таатай нөхцөлөөр хэрэглэгчид хурдан шуурхай шийдүүлэн авах боломжтой болох юм.