5,400,000,000 ₮ АМЖИЛТТАЙ ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЛЭЭ

Нэткапитал Санхүүгийн Группийн охин компани болох "НЭТКАПИТАЛ АВТО" компанийн "НЭТ БОНД" -ын эхний транч амжилттай хаагдлаа.

Биржийн бус ЗАХ ЗЭЭЛээс хаалtтай хүрээнд 5,400,000,000 ₮ амжилттай татан төвөлрүүллээ. Эдийн засгийн нөхцөл байдал тодорхой бус, зах зээл дээр хүүгийн түвшин инфляцтай уялдан нэмэгдэх хүлээлттэй байгаа энэ үед богино хугацаанд өндөр хүүтэй бонд эзэмших боломжийг (3, 6 сартай) олгосон нь хөрөнгө оруулагч нарын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн болж байгаа билээ.

Итгэл үзүүлж, хөрөнгө оруулалт хийсэн харилцагч, та бүхэндээ талархал илэрхийлье!