Нэткапитал санхүүгийн групп TQCSI Mongolia XXK-н 2023 оны шилдэг харилцагч байгууллага боллоо

Нэткапитал санхүүгийн групп нь 2021 оноос хойш ISO9001:2015 чанарын менежментийн системийн Олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа амжилттай хэрэгжүүлж, 2023 оны 12 сард давтан баталгаажуулалтын аудитдаа амжилттай тэнцэж TQCSI Mongolia XXK-н 2023 оны шилдэг харилцагч байгууллага боллоо.