Ололт, Амжилт, Дижиталчлал

Жил бүр зохион байгуулагддаг "Annual Meeting - 2024" Менежментийн хурал, уулзалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг хурлаар компанийн өнгөрсөн оны ололт амжилтыг бататган тайлагнаж , 2024 онд хүрэх хамтын зорилго, төлөвлөгөөг эцэслэн шийдвэрлэхээр менежментийн багаараа шинэ боломж шийдлүүдийг хэлэлцлээ.