Компанийн “Үнэт зүйл, Соёл” болон “Бүтэц, зохион байгуулалт”-г шинэчлэн баталлаа

ТУЗ-ийн 2024 оны 03 сарын 15-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрээр компанийн “Үнэт зүйл, Соёл” болон “Бүтэц, зохион байгуулалт”-г шинэчлэн баталлаа.

Эдгээр өөрчлөлт нь компанийн Customer-Centricity бий болгох хүрээнд 2024 онд хийх дижитал шилжилт, AI шийдлүүдийг үйл ажиллагаандаа илүү нэвтрүүлэх, харилцагч бүрийнхээ хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгоход чиглэсэн юм.

БИДНИЙ

Эрхэм зорилго:

Дижитал эринд финтек хувьслаар манлайлна

Алсын хараа:

Дижитал банкийг таны гарт

Үнэт зүйл:

Харилцагч төвтэй

Хиймэл оюунд суурилсан байгууллага**

Платформ бизнес модель

Ажайл байгууллага

Инноваци ба Бүтээлч байдал (Дизайн тинкинг ба Дизайн спринт)**

Соёл:

Эерэг хандлага 

Бүтээлч байдал

Мэргэжлийн баг**

Залуу манлайлал

Тасралтгүй суралцах

Амжилтад тэмүүлэгч

**2024 оны 03 сарын 15-ны ТУЗ-ийн шийдвэрээр шинэчлэв.