Нэткапитал санхүүгийн группийн Тогтвортой хөгжлийн 2023 оны тайлан

Нэткапитал санхүүгийн групп нь Тогтвортой хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг оруулах үүргээ ухамсарлан, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хүнийг эрхийг дээдлэх, нийгмийн сайн сайхны төлөө сайн дурын ажил зохион байгуулах гэх мэт  байгаль, орчин, нийгэм,  эдийн засагд эерэг нөлөө үзүүлэн, үүнийгээ улам бүр нэмэгдүүлэх зорилготой  ажиллаж байна. 


Үүний хүрээнд 2023 оны Тогтвортой хөгжлийн чиглэлд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан танилцуулж байна.

Тогтвортой хөгжлийн тайлан: https://bit.ly/3LvCiZT